GIỚI THIỆU 

Nexus House là mô hình kinh doanh lưu trú dựa trên triết lý mang tới những giá trị kết nối cho người ở, thoát khỏi cảm giác ở trong một khách sạn kinh doanh phòng thuần túy, chúng tôi hướng đến những giá trị được chắc lọc từ ngôi nhà, giúp người ở cảm giác như được trở về ngôi nhà của chính họ, ngôi nhà của ký ức, của sự kết nối. Ở Nexus, chúng tôi đề cao việc kết nối các giá trị truyền thống bản địa với các các giá trị hiện đại, giữa các thế hệ trẻ với các thế hệ ông cha đi trước nhằm chung tay tạo ra văn hóa giàu tính bản sắc.

Tại Nexus House, chúng tôi không chỉ đơn thuần là một khách sạn thông thường mà là một mô hình kinh doanh lưu trú độc đáo dựa trên triết lý mang tới những Giá Trị Kết Nối cho người ở, hướng đến những giá trị được chắt lọc từ Ngôi Nhà. Chúng tôi tin rằng lưu trú không chỉ là việc tạm nghỉ trong một không gian xa lạ, mà là một hành trình trở về Ngôi Nhà của bạn. Đó là nơi mà bạn gắn kết với những ký ức đáng nhớ và tạo ra những kết nối đích thực.

Tại Nexus House, chúng tôi xây dựng không gian với sự tôn trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống bản địa, đồng thời kết hợp cùng sự hiện đại và sáng tạo. Chúng tôi không chỉ tạo dựng một môi trường ấm cúng và thân thuộc, mà còn hình thành một trải nghiệm đích thực, mong muốn bạn cảm nhận được sự thoải mái, sự ấm áp và sự thả lỏng tâm hồn mỗi khi lưu trú tại đây.

Với Nexus House, sự kết nối giữa những giá trị truyền thống và hiện đại là chìa khóa để tạo ra một trải nghiệm lưu trú đặc biệt. Bạn sẽ tìm thấy sự hòa quyện tinh tế giữa văn hóa bản địa và phong cách hiện đại; sự giao thoa giữa các giá trị truyền thống và sự đổi mới; tinh thần kết nối đặc biệt giữa các thế hệ, cá nhân và cộng đồng; sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên nhằm chung tay tạo ra văn hóa giàu tính bản sắc.

  1. Tinh thần kết nối đặc biệt giữa các thế hệ, cá nhân và cộng đồng.
  2. Hòa quyện giữa văn hóa bản địa và phong cách hiện đại.
  3. Sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên.

GIỚI THIỆU 

Nexus House là mô hình kinh doanh lưu trú dựa trên triết lý mang tới những giá trị kết nối cho người ở, thoát khỏi cảm giác ở trong một khách sạn kinh doanh phòng thuần túy, chúng tôi hướng đến những giá trị được chắc lọc từ ngôi nhà, giúp người ở cảm giác như được trở về ngôi nhà của chính họ, ngôi nhà của ký ức, của sự kết nối. Ở Nexus, chúng tôi đề cao việc kết nối các giá trị truyền thống bản địa với các các giá trị hiện đại, giữa các thế hệ trẻ với các thế hệ ông cha đi trước nhằm chung tay tạo ra văn hóa giàu tính bản sắc.

Tại Nexus House, chúng tôi không chỉ đơn thuần là một khách sạn thông thường mà là một mô hình kinh doanh lưu trú độc đáo dựa trên triết lý mang tới những Giá Trị Kết Nối cho người ở, hướng đến những giá trị được chắt lọc từ Ngôi Nhà. Chúng tôi tin rằng lưu trú không chỉ là việc tạm nghỉ trong một không gian xa lạ, mà là một hành trình trở về Ngôi Nhà của bạn. Đó là nơi mà bạn gắn kết với những ký ức đáng nhớ và tạo ra những kết nối đích thực.

Tại Nexus House, chúng tôi xây dựng không gian với sự tôn trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống bản địa, đồng thời kết hợp cùng sự hiện đại và sáng tạo. Chúng tôi không chỉ tạo dựng một môi trường ấm cúng và thân thuộc, mà còn hình thành một trải nghiệm đích thực, mong muốn bạn cảm nhận được sự thoải mái, sự ấm áp và sự thả lỏng tâm hồn mỗi khi lưu trú tại đây.

Với Nexus House, sự kết nối giữa những giá trị truyền thống và hiện đại là chìa khóa để tạo ra một trải nghiệm lưu trú đặc biệt. Bạn sẽ tìm thấy sự hòa quyện tinh tế giữa văn hóa bản địa và phong cách hiện đại; sự giao thoa giữa các giá trị truyền thống và sự đổi mới; tinh thần kết nối đặc biệt giữa các thế hệ, cá nhân và cộng đồng; sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên nhằm chung tay tạo ra văn hóa giàu tính bản sắc.

  1. Tinh thần kết nối đặc biệt giữa các thế hệ, cá nhân và cộng đồng.
  2. Hòa quyện giữa văn hóa bản địa và phong cách hiện đại.
  3. Sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên.

Chi nhánh

Chi nhánh 1

Chi nhánh 2

Chi nhánh 3

ABOUT