Địa chỉ chi nhánh 1: 8/9 Võ Trường Toản, An Phú, Quận 2, HCM